پرسشنامه رایگان سبک های شناختی رايدينگ CSA

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبک های شناختی رايدينگ CSA

چکیده:

این پرسشنامه شامل 27 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه خود – تنظيمي و سبك هاي شناختي رايدينگ CSA با عملكرد دانش آموزان در مدارس هوشمند و مقايسه آن با محيط هاي سنتي طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبک های شناختی رايدينگ CSA