پرسشنامه رایگان سبك شخصي PSI II

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبك شخصي PSI II

این پرسشنامه شامل 48 سوال بوده و با هدف بررسي نقش اجتماعي مداري و استقلال مداري به عنوان عوامل زمينه ساز افسردگي اساسي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از سایت زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبك شخصي PSI II