پرسشنامه رایگان سبكهاي مقابله با فشار رواني

تاریخ انتشار : 18 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبكهاي مقابله با فشار رواني

این پرسشنامه شامل 46 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با فشار رواني، خلاقيت هيجاني و سلامت روان در دختران دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبكهاي مقابله با فشار رواني

پرسشنامه رایگان سبكهاي مقابله با فشار رواني

تاریخ انتشار : 11 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سبكهاي مقابله با فشار رواني

این پرسشنامه شامل 46 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين سبكهاي مقابله با فشار رواني، خلاقيت هيجاني و سلامت روان در دختران دانشجوي ورزشكار و غير ورزشكار طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سبكهاي مقابله با فشار رواني

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج