پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه شامل 35 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی سازگاری دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه شامل 60 سوال است. و با هدف ببررسي آثار فن آوري ارتباطي جديد (اينترنت، بازي‌هاي رايانه‌اي و ماهواره) بر تربيت اجتماعي، با تاكيد بر سازگاري دانش آموزان سال دوم طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج