پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی در مورد شغل، اوقات فراغت، بیکاری، زندگی اجتماعی بوده و با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزندان عقب مانده ذهنی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۷

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه جمع گرایی فرهنگی، خودپنداره وابسته و سازگاری اجتماعی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی رابطه سلامت روان و سازگاری اجتماعی نوجوانان با توجه به نوع محل سکونت طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۸

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

پرسشنامه رایگان سازگاری اجتماعی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه سازگاری اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۹۰ سوال بوده و با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی به والدین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان راهنمایی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه سازگاری اجتماعی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج