پرسشنامه رایگان رويكرد غالب بر نظام برنامه ريزي درسي

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رويكرد غالب بر نظام برنامه ريزي درسي

این پرسشنامه شامل 37 سوال بوده و با هدف مقايسه ديدگاه متخصصان و كارشناسان برنامه ريزي درسي در خصوص رويكرد غالب بر نظام برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش ايران و رويكرد مطلوب براي آن طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رويكرد غالب بر نظام برنامه ريزي درسي