پرسشنامه رایگان بررسي تطبيقي محتواي کتب درسي مقطع ابتدايي با آرمانها و ارزشهاي حاکم بر سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران در بعد فرهنگي

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي تطبيقي محتواي کتب درسي مقطع ابتدايي با آرمانها و ارزشهاي حاکم بر سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران در بعد فرهنگي

چکیده : اين پژوهش با استفاده از روش تحليل محتوايي کمي و کيفي و با شيوه موضوعي انجام شده و در آغاز جهت روشن سازي مفاهيم و آشنايي بيشتر با سند چشم انداز توسعه صورت گرفته است

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي تطبيقي محتواي کتب درسي مقطع ابتدايي با آرمانها و ارزشهاي حاکم بر سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوري اسلامي ايران در بعد فرهنگي