پرسشنامه رایگان رفتار نوآورانه (کانتر)

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)

این پرسشنامه شامل 8 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی  رفتار نوآورانه (کانتر) طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتار نوآورانه (کانتر)