پرسشنامه رایگان بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل

این پرسشنامه شامل 42 سوال می باشد و با هدف بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی رفتارهای خود تخریبی بین زنان شاغل و غیر شاغل