پرسشنامه رایگان رفتارهاي محافظت از محيط

تاریخ انتشار : 26 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رفتارهاي محافظت از محيط

این پرسشنامه شامل 15 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بين دانش زيست محيطي و نگرش ها با رفتارهاي محافظت از محيط طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رفتارهاي محافظت از محيط