پرسشنامه رایگان رضایتمندي زناشويي

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

این پرسشنامه شامل 47 سوال بوده و با هدف بررسي و مقايسه رابطه بين پايگاه‌هاي هويتي و پمتاهلين دانشجو و غير دانشجو در شهر تهران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

پرسشنامه رایگان رضایتمندي زناشويي

تاریخ انتشار : 19 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

این پرسشنامه شامل 20 سوال است. و با هدف رابطه همساني برخي خصايص شخصيتي زوجين با رضامندي زناشويي در معلمان متاهل زن طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه رضایتمندي زناشويي

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج