پرسشنامه رایگان بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي

تاریخ انتشار : 25 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي

این پرسشنامه شامل 8 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي، خودپنداره وابسته و سازگاري اجتماعي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي رابطه جمع گرايي فرهنگي