پرسشنامه رایگان دیدگاه معلمان به تدریس

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه دیدگاه معلمان به تدریس

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی دیدگاه معلمان به تدریس طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه دیدگاه معلمان به تدریس