پرسشنامه رایگان خوش بيني – بدبيني در كارمندان

تاریخ انتشار : 14 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خوش بيني – بدبيني در كارمندان

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي ‏‎A/B‎‏و خوش بيني – بدبيني در كارمندان ادارات دولتي طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خوش بيني – بدبيني در كارمندان