پرسشنامه رایگان خود پنداره بدنی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خود پنداره بدنی

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه بین خود پنداره و اختلال بدشكلی بدنی بین دانشجویان دختر و پسر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود پنداره بدنی