پرسشنامه رایگان خود كارآمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه رایگان خود كارآمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان

این پرسشنامه شامل 16 سوال بوده و با هدف بررسي مقايسه اي اثر بخشي آموزش راهبردهاي خود تنظيمي رفتار هاي توجيهي، رفتارهاي انگيزيشي و خود تعليمي كلامي بر نشانه هاي نقص توجه، پيش فعالي، خود كارآمدي و عملكرد تحصيلي (رياضيات) طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خود كارآمدي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان