پرسشنامه رایگان بررسی خودكشی در دانش آموزان

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی خودكشی در دانش آموزان

چکیده:

موضوع تحقیق این رساله، بررسی خودکشی در دانش آموزان با توجه به ساختار منشی آنها، می باشد، سئوالات بنيادین این تحقیق چنین بود که: چگونه است که از میان دانش آموزان، فقط عده ای خاص اقدام به خودکشی می کند؟ آیا این عده ساخت منشی خاصی دارند؟ این ساختار منشی چیست؟ آیا خصیصه های مشترکی در میان این دانش آموزان می توان یافت؟ از آنجایي که مقطع دانش آموزی مورد نظر ما بود لذا طیف سنی پیوستاری از 7 تا 19 سال را در بر گرفت، به عبارت دیگر هم کودکان و هم جوانان مورد تحقیق ما بودند گرچه تحقیقات چه در داخل و چه در خارج حاکی از آن است خودکشی در زیر 14 سال بندرت صورت می گیرد ولی در دامنه 14 تا 19 سال از میزان بالایي برخوردار است و همچنان رو به افزایش است. در بخش نظری روند کار از اعم به اخص بود ، یعنی ابتدا خودکشی را در مفهموم کلی ان مورد بررسی قرار داده و سپس به بررسی آن در مورد کودکان و نوجوانان پرداختیم و در این گام سایکودینامی خودکشی، اشتغالات مرگ، مولفه های درون روانی و پویا بررسی وتکنیک های ارتباط و روش های مصاحبه و مداخله مورد بحث قرار گرفت. روشی که این تحقیق بر آن متکی است، مطالعه موردی است و داده های تحقیق از مسیر مشاهده، مصاحبه، آزمون توصیف خود و آزمونهای برونفکنی شخصیت از جمله آزمون خود پنداری ، و بالاخره منش شناسی ، تامین گردید. نتایج آزمون خویشتن پنداری نشان از وجود تعارض و ناهماهنگی در زمینه ها، موقعیتها و ابعاد مختلف دارد و حاکی از وجود تعارض در کل سیستم خانواده است، از طرفی، کمبود محبت ، فقر مادی و فرهنگی وجود تنبیهات شدید و اهانت ها از مسائل مهم مشاهده شده در این خانواده ها به شمار می رود.

در نهایت آنچه را که ما براساس ابزارهای تحقیق خود دریافتیم این است که : دانش آموزانی که اقدام به خودکشی می کند دارای ساخت های منشی: آرزوپرور= ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ ) و جوشی = ( زودانگیخت، ناکارآور، دیرآهنگ) می باشند، در واقع آنچه که در میان این دو ساخت مشترک است عوامل انگیختگی و کارآی ( زود انگیختگی و ناکارآوری ) است ولی آهنگ رفتار است که متفاوت می شود ( در یکی دیرآهنگی و در دیگری زود آهنگی) تفاوت در این عامل ، ساخت این دو منش را از هم متمایز می سازد. و از آنجای که معتقدیم که صفات منش از ثبات نسبی برخوردارند و در طول رشد و در تعامل با محیط ممکن است در نوع واکنش تغیيراتی ایجاد گردد ، ولی ماهیتا تغیري نمی کند، لذا می توان نتیجه گرفت که در صورت همراهی عوامل زمینه ساز ( خانواده و محیط خانوادگی ) و دسترسی به عوامل خطر ساز (دارو، مواد سمی و…) در غیاب عوامل حمایت کننده احتمال وقوع خودکشی در دانش آموزان با این ساخت های منشی، می تواند قابل پیش بینی باشد

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 8

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی خودكشی در دانش آموزان