پرسشنامه رایگان خودكار آمدي عمومي

تاریخ انتشار : 1 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خودكار آمدي عمومي

این پرسشنامه شامل سوالات متفاوتی بوده و با هدف بررسي اثر بخشي آموزش خودگونيهاي دروني مثبت بر افزايش ميزان باورهاي خودكار آمدي عمومي زنان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خودكار آمدي عمومي