پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت عابدی

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف رابطه نگرش به خلاقيت خود با طرح‌هاي رفتاري A وB در دانش‌آموزان آموزشگاه‌هاي كنكور طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی

پرسشنامه رایگان خلاقیت عابدی

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت عابدی

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف مقايسه سبك‌هاي تفكر و رابطه آن با خلاقيت در بين دانشجويان رشته‌هعاي علوم انساني و هنر طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت عابدی

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج