پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

تاریخ انتشار : 29 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت تورنس

این پرسشنامه شامل 32 سوال بوده و با هدف تاثير روش تدريس بديعه پردازي (سينكتيكز) با روش تدريس سنتي بر خلاقيت عمومي و خلاقيت نوشتاري دانش‌آموزان پسر كلاس پنجم ابتدايي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 9

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت تورنس

پرسشنامه رایگان خلاقیت تورنس

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خلاقیت تورنس

این پرسشنامه شامل 60 سوال بوده و با هدف رابطه خودكارآمد پنداري، خلاقيت و رشته‌هاي تحصيلي در دانش آموزان دوره متوسطه نظري طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خلاقیت تورنس

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد خلاقیت روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت تورنس فایل اکسل خودکار

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت کارکنان لی و همکاران ۲۰۱۴

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت ۶۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه سنجش خلاقیت CREE

نوع فایلپرسشنامه کوتاه شده خلاقیت رندسیپ

نوع فایلادبیات و پرسشنامه خلاقیت

نوع فایلادبیات و پرسشنامه خلاقیت

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و توماس نولز(۱۹۹۱)

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت تورنس

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت سازمانی

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت ۴

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت در سازمان

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت شغلی

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت مدیران

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت ۳

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت سازمانی ۱۵ سوالی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت سازمانی ۱۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت کارکنان ۳ سوالی

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت ۲

نوع فایلادبیات پرسشنامه نظریه های علمی خلاقیت

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت کارکنان کوالهو و همکاران

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت ژائو

نوع فایلادبیات پرسشنامه خلاقیت ۵

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی ۶۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت هیجانی ۳۰ سوالی

نوع فایلپرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

نوع فایلپرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات آلتسچ

نوع فایلپرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران

نوع فایلپرسشنامه سنجش خلاقیت

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت رند سیپ (فرم بلند)

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت شغلی | جزنی

نوع فایلادبیات و تحقیق خلاقیت

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت عابدی

نوع فایلپرسشنامه خلاقیت

نوع فایلادبیات و پرسشنامه نوآوری

نوع فایلپکیج پرسشنامه رفتار نوآورانه معلمان

نوع فایلپکیج پرسشنامه رفتار نوآورانه شغلی کارکنان

نوع فایلادبیات و پرسشنامه نوآوری سازمانی

نوع فایلادبیات و پرسشنامه نوآوری و نوآوری دانشگاهی

نوع فایلادبیات پرسشنامه نوآوری

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج