پرسشنامه رایگان تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

تاریخ انتشار : 15 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین

این پرسشنامه شامل چندین سوال بوده و با هدف تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 11

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثیر دوران بازپروری بر خصوصیات روانی معتادین