پرسشنامه رایگان خرسندی زناشویی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه خرسندی زناشویی

این پرسشنامه شامل 10 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی خرسندی زناشویی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه خرسندی زناشویی