پرسشنامه رایگان حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان

مری پروسیدانو و کنیت هلر

سنجش ارضا حمایت اجتماعی از ناحیه دوستان

Perceived Social Support – Friend Scale (PSSFr)

عبارات زیر مربوط به تجارب، ادراک ها و احساس هایی است که اکثر مردم گه گاه در رابطه با دوستان خود پیدا می کنند. برای هر عبات سه پاسخ می تواند وجود داشته باشد: بله ، خیر ، نمی دانم . لطفا دور پاسخ انتخابی خود برای هر عبارت دایره بکشید.

1)     دوستانم در حد نیازم از من حمایت اخلاقی می کنند.

بله

خیر

نمی دانم

2)     اکثر مردم بیشتر از من به دوستان خود نزدیک اند.

بله

خیر

نمی دانم

3)     دوستانم از شنیدن افکار و نظرات من لذت می برند.

بله

خیر

نمی دانم

4)     بسیاری از علائق من با علائق دوستانم مشترک است.

بله

خیر

نمی دانم

5)     من روی حمایت عاطفی دوستانم حساب می کنم.

بله

خیر

نمی دانم

6)     اگر احساس کنم یک یا چند نفر از دوستانم از دست من ناراحت اند، به روی خود نمی آورم.

بله

خیر

نمی دانم

7)     در جمع دوستانم، احساس می کنم در حاشیه هستم.

بله

خیر

نمی دانم

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه حمایت اجتماعی_مقیاس دوستان