پرسشنامه رایگان جو توانا سازي

تاریخ انتشار : 27 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه جو توانا سازي

این پرسشنامه شامل 33 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه بني جو توانا سازي و ادراك توانمندي اعضاي هيات علمي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه جو توانا سازي