پرسشنامه رایگان تيپهاي شخصيتی مدیران

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تيپهاي شخصيتی مدیران

این پرسشنامه شامل 20 سوال بوده و با هدف بررسي سبكهاي حل تعارضات سازماني و ارتباط آن با شخصيت مديران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تيپهاي شخصيتی مدیران