پرسشنامه رایگان تنش زدایي تدریجی

تاریخ انتشار : 3 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تنش زدایي تدریجی

این پرسشنامه شامل 176 سوال می باشد و با هدف بررسی اثر بخشی تنش زدایي تدریجی بر كاهش اضطراب طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 17

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تنش زدایي تدریجی