پرسشنامه رایگان تعهد عاطفی

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد عاطفی

این پرسشنامه شامل 8 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تعهد عاطفی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد عاطفی