پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر

تاریخ انتشار : 15 ژانویه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire

این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید:
1= بسیار مخالفم … 2= نسبتا مخالفم …3= کمی مخالفم … 4= نظری ندارم … 5= کمی موافقم … 6= نسبتا موافقم … 7= بسیار موافقم
1. خیلی خوشحال می شوم که مابقی دوره خدمتم را در این سازمان بگذرانم.
2. از این که درباره سازمان محل کارم با افراد خارج از سازمان صحبت کنم. لذت می برم.
3. واقعا احساس می کنم که مشکلات این سازمان مشکل خود من است.
4. فکر کنم به سادگی می توانم به همان اندازه ای که به این سازمان علاقه دارم، به سازمان دیگری نیز دلبستگی پیدا کنم.
5. در سازمان محل کارم خود را عضوی از خانواده احساس نمی کنم.
6. از لحاظ عاطفی علاقه چندانی به این سازمان ندارم.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

برای دریافت پرسشنامه‌های استاندارد تعهد سازمانی روی لینک مورد نظر خود در قسمت پایین کلیک کنید و پرسشنامه خود را از سایت مادسیج دریافت کنید.

پرسشنامه تعهد سازمانی موودی و همکاران (۱۹۷۹)

ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی

ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی (2)

پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر ۱۹۹۶

ادبیات و پرسشنامه تعهد سازمانی (3)

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۸

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۷

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۶

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۵

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۴

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۳

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۲

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۱

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۱۰

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۹

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۸

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۷

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۶

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ۳۲ سوالی

پرسشنامه محقق ساخته تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی (Zopiatis et al., 2014؛ به نقل از برهانی نیا، ۱۳۹۳).

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۲

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۳

ادبیات پرسشنامه تعهد سازمانی ۴

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می‌یر (۱۹۹۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی محقق ساخته (ربانی مقدم، ۱۳۹۱)

پرسشنامه تعهد سازمانی Mowday et al

پرسشنامه تعهد سازمانی بارتو

پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

ادبیات و تحقیق تعهد سازمانی