پرسشنامه رایگان تعارض والد- نوجوان

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارض والد- نوجوان

این پرسشنامه شامل 50 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تعارض والد- نوجوان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارض والد- نوجوان