پرسشنامه رایگان تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران

تاریخ انتشار : 14 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران

این پرسشنامه شامل 9 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارض سازمانی از دیدگاه مدیران