پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده

این پرسشنامه شامل 54 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده