پرسشنامه رایگان تعارضات زناشويي زوجين

تاریخ انتشار : 3 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارضات زناشويي زوجين

این پرسشنامه شامل 42 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش مهارت هاي فرزند پروري با استفاده از الگوي شناختي – رفتاري بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارضات زناشويي زوجين