پرسشنامه رایگان تصورات قالبی جنسیتی

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تصورات قالبی جنسیتی

این پرسشنامه شامل 40 سوال می باشد و با هدف رابطه تصورات قالبی جنسیتی و رضامندی زناشویي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تصورات قالبی جنسیتی

پ