پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ترغیب به مطالعه

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی ترغیب به مطالعه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ترغیب به مطالعه

تعا

پرسشنامه رایگان ترغیب به مطالعه

تاریخ انتشار : 13 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ترغیب به مطالعه

این پرسشنامه شامل 25 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف بررسی ترغیب به مطالعه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ترغیب به مطالعه

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج