پرسشنامه رایگان تجدید نظر شده بک

تاریخ انتشار : 17 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تجدید نظر شده بک

این پرسشنامه شامل 21 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی تجدید نظر شده بک طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تجدید نظر شده بک