پرسشنامه رایگان مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

تاریخ انتشار : 7 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی

چکیده:

این پرسشنامه شامل 25 سوال بوده و با هدف تاثير آموزش مهارتهاي اجتماعي بر كفايت اجتماعي (مدل فلنر) و پيش‌بيني تغييرات پيشرفت تحصيلي بر اساس مؤلفه‌هاي كفايت اجتماعي طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس افکار ناکارآمد کمال گرایی و تاییدخواهی