پرسشنامه رایگان تاثير جو اجتماعي مدارس بر پرورش مهارتهاي اجتماعي فراگيران آنها

تاریخ انتشار : 23 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه تاثير جو اجتماعي مدارس بر پرورش مهارتهاي اجتماعي فراگيران آنها

این پرسشنامه شامل 36 سوال بوده و با هدف بررسي تاثير جو اجتماعي مدارس متوسطه ي دولتي (دخترانه) شهر تهران بر پرورش مهارتهاي اجتماعي فراگيران آنها طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را از می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تاثير جو اجتماعي مدارس بر پرورش مهارتهاي اجتماعي فراگيران آنها