پرسشنامه رایگان بررسی سبك های مدیران بر اساس تئوری Y , X

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی سبك های مدیران بر اساس تئوری Y , X

این پرسشنامه شامل 17 سوال بوده و با هدف بررسی سبك های مدیران بر اساس تئوری Y , X و تاثیر آن بر كارایي كاركنان طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی سبك های مدیران بر اساس تئوری Y , X