پرسشنامه رایگان بی ثباتی ازدواج

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بی ثباتی ازدواج

این پرسشنامه شامل 14 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف  ارزیابی بی ثباتی ازدواج طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بی ثباتی ازدواج

تعا