پرسشنامه رایگان نظرخواهی از دانشجویان به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

این پرسشنامه شامل 35 سوال بوده و با هدف كاربرد مهندسي مجدد در بهسازي فرآيند ارزيابي پايان ترم اساتيد از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيات علمي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نظرخواهی از دانشجویان به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

پرسشنامه رایگان نظرخواهی از اساتید به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

تاریخ انتشار : 24 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه نظرخواهی از اساتید به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

این پرسشنامه شامل 35 سوال بوده و با هدف كاربرد مهندسي مجدد در بهسازي فرآيند ارزيابي پايان ترم اساتيد از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيات علمي طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه نظرخواهی از اساتید به منظور بهسازی فرآیند ارزیابی پایان ترم

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج