پرسشنامه رایگان بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان

تاریخ انتشار : 2 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان

این پرسشنامه شامل 47 سوال می باشد و با هدف بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان طراحی شده است.

شما می توانید پرسشنامه مورد نظر را از کادر زیر دانلود کنید.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 6

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی علاقه مندی به فرهنگ ملی و بیگانه در بین دانشجویان