پرسشنامه رایگان ميزان برخورداري مديران از مهارتهاي سه گانه مديريت ( فني، انساني و ادراکي)

تاریخ انتشار : 28 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه ميزان برخورداري مديران از مهارتهاي سه گانه مديريت ( فني، انساني و ادراکي)

این پرسشنامه شامل 45 سوال بوده و با هدف بررسي ميزان برخورداري مديران سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور از مهارتهاي سه گانه مديريت ( فني، انساني و ادراکي) از نگاه کارکنان و رابطه آن با اثربخشي آنها طراحی شده است. ب

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه ميزان برخورداري مديران از مهارتهاي سه گانه مديريت ( فني، انساني و ادراکي)