پرسشنامه رایگان برتری نیمکره های مخ

تاریخ انتشار : 16 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه برتری نیمکره های مخ

این پرسشنامه شامل 12 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف برتری نیمکره های مخ طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 5

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه برتری نیمکره های مخ

آزمون رایگان برتری نیمکره های مخ

تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2016

برتری نیمکره های مخ

A refined neurobehavioral inventory of hemispheric. By Wagner‚R.F.‚& Wells‚K.A.  (1985)

موارد زیر را با دقت بخوانید، 12 مورد نوشته شده است که هریک دارای چهار گزینه است . در مثابل گزینه ای که انتخاب می کنید؛ یک علامت * بزنید . فقط یکی از گزینه ها را علامت بزنید. گزینه ای زا انتخاب کنید که ترجیح می دهید، لازم نیست که حتما بتوانید آن را انجام دهید.

اگر انتخاب یک گزینه برایتان دشوار است ، گزینه ای را که بیشتر ترجیح می دهید انتخاب کنید.

1.

‌أ-           تحصیل منطق

‌ب-       نوشتن یک نامه

‌ج-        انجام دادن کارهای منزل

‌د-         تحصیل در هنر

2.

‌أ-           نقد فیلم

‌ب-       یادگیری لغات جدید

‌ج-        افزایش مهارتتان در یک بازی

‌د-         ابداع یک اسباب بازی جدید

3.

‌أ-           پیشرفت استراتژی شما در یک بازی

‌ب-       یادآوری نام افراد

‌ج-        ورزش کردن

‌د-         نواختن یک ایزار موسیقی

خصوصیات این آزمون

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: word

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان آزمون برتری نیمکره های مخ

بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج