پرسشنامه رایگان اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

تاریخ انتشار : 15 آوریل 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

این پرسشنامه شامل 22 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 4

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی