پرسشنامه رایگان بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

تاریخ انتشار : 2 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین

چکیده:

 

«اوقات فراغت» به عنوان یک پديده فرهنگی، اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و … نیز موثر است موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است.-    امروره بعلت اهمیت و آثار سازنده و مثبتی که در نتیجه بهره وری مطلوب از « اوقات فراغت» در زمینه های مختلف (بهداشت روانی، خلاقیت و نوآوری، توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایي استعدادها، تقویت مهارتهای حسی و حرکتی، اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و …) می توان داشت، «اوقات فراغت» و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد توجه خاص صاحبنظران و دست اندرکاران نظام تعليم و تربیت و برنامه ریزان امور فرهنگی جامعه قرار گرفته است.

–    متاسفانه شواهد نشان می دهد که با همه نقش و اهمیتی که معلمین در توسعه فرهنگی، اجتماعی و … جامعه از طریق تربیت و هدایت صحیح نوجوانان و جوانان جامعه دارند، بنا به عللی از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و … نه تنها اوقات فراغت بلکه بخش عمده ای از وقت روزانه خویش را صرف تامین نیازهای مادی و اقتصادی می نمایند به طوری که عملا فرصت لازم برای رشد علمی و معنوی و مهارتی و تامین سلامت جسمی و روانی و … آنها وجود ندارد. بعلت اهمیت اين موضوع ضرورت داشت که : چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. که محقق با انتخاب جامعه ای به وسعت معلمین شاغل در آموزش و پرورش نواحی 7 گانه مشهد( 17001نفر) و انتخاب نمونه مورد نظر پژوهش (376نفر) پس از انجام مقدمات لازم، باهدف:

1-    تعیين میزان اوقات فراغت

2-    تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای افزایش دانش و مهارت شغلی خود

3-  تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیتهای تفریحی و تامین سلامت جسمی، روانی

4-    تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیت های اقتصادی

5-    تعیين میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک جنسیت

6-    تعيین میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک مقطع تحصیلی

7-    تعيین عوامل موثر در میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین( از دیدگاه آزمودنیها)

اقدام به تهیه پرسشنامه ای با 15 سوال اصلی ( شامل 51 سوال انتخابی بسته و 5 سوال باز پاسخ) در 5 صفحه به همراه مقدمه مناسب نموده که پس از اجرای آن در میان نمونه مورد پژوهش که به صورت تصادفی انتخاب شده بودندو ارائه داده ها به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل گردید. 1.  میانگین ساعات فراغت روزانه معلمین در کل روزهای سال 4/3 ساعت ( زن 1/3، مرد7/3، ابتدائی4/3، راهنمایي5/4، متوسطه3/3) در روز است.2.  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای افزایش دانش و مهارت خود» در کل روزهای سال «3/2ساعت » ( زن 2 ،مرد9/1، ابتدائی1/2، راهنمایي7/1، متوسطه2) در روز است.3.  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای تفریحی و…» در کل روزهای سال «3/2ساعت » ( زن 3/2 مرد3/2، ابتدائی6/2، راهنمایي2/2، متوسطه1/2) در روز است.4.  میانگین، «میزان استفاده معلمین (دارای شغل دوم) از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای اقتصادی» در کل روزهای سال «2/3ساعت » ( زن 3، مرد5/3، ابتدائی5/3، راهنمایي1/3، متوسطه9/2) در روز است.

  1. عوامل انگیزه های موثر درمیزان نحوه گذراندن اوقات فراغت به ترتیب اولویت عبارتند از:

الف: تلاش برای تامین نیازهای روزمره ( تغذیه، بهداشت، مسکن و …)ب: تامین سلامت روحی و روانی

ج: پاین بودن درآمد ماهیانه

د:علاقه داشتن به شغل معلمي

ه: تامین خواسته های افراد خانواده

با اميد بر اينكه نتايج اين تحقيق مورد استفاد مسئولان و برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت قرار گرفته و قدمهاي مثبتي براي رشد و تعالي همه جانبه معلمان جامعه برداشته شود.

 

 

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 7

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسی چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین