پرسشنامه رایگان بررسي رابطه مشخصه‌هاي شغلي مديران و كاركنان آموزشي با انگيزش آنها

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه بررسي رابطه مشخصه‌هاي شغلي مديران و كاركنان آموزشي با انگيزش آنها

این پرسشنامه شامل 15 سوال بوده و با هدف بررسي رابطه مشخصه‌هاي شغلي مديران و كاركنان آموزشي با انگيزش آنها طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 3

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه بررسي رابطه مشخصه‌هاي شغلي مديران و كاركنان آموزشي با انگيزش آنها