پرسشنامه رایگان مقیاس اندازه گیری کانرز

تاریخ انتشار : 1 می 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه مقیاس اندازه گیری کانرز

این پرسشنامه شامل 28 سوال می باشد و با هدف مقیاس اندازه گیری کانرز طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقیاس اندازه گیری کانرز