پرسشنامه رایگان اندازه گیری اضطراب صفتی آزمودنیها

تاریخ انتشار : 4 مارس 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه اندازه گیری اضطراب صفتی آزمودنیها

این پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده و با هدف مقایسه میزان اضطراب صفتی و حالتی در دانشجویان ورزشکار (رشته‌های تیمی و انفرادی) و غیر ورزشکار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه اندازه گیری اضطراب صفتی آزمودنیها