پرسشنامه رایگان امیدواری در بیماران

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه امیدواری در بیماران

این پرسشنامه شامل 4 سوال می باشد و با هدف بررسي رابطه احساس گناه مرضي و تصور از خدا با افسردگي و اميدواري در بيماران سرطاني طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: 2

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه امیدواری در بیماران