پرسشنامه رایگان امیدواری در بیماران

تاریخ انتشار : 13 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه امیدواری در بیماران

این پرسشنامه شامل ۴ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه احساس گناه مرضی و تصور از خدا با افسردگی و امیدواری در بیماران سرطانی طراحی شده است.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه امیدواری در بیماران