پرسشنامه رایگان الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی

تاریخ انتشار : 8 فوریه 2016

banner-questionnaire

پرسشنامه الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی

این پرسشنامه شامل ۵ سوال بوده و با هدف تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران طراحی شده است.

پرسشنامه ی مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی